1. Home
  2. /
  3. Disclaimer

Wij zijn geen professioneel financieel adviseurs.

Alle informatie die op deze website te vinden is, is informatief en bevat geen investeringsadvies, noch een aanbod, uitnodiging of aanbeveling om een financieel instrument aan te kopen of te verkopen of om een andere transactie aan te gaan.

Als u in crypto wilt investeren, investeer dan alleen geld dat u bereid bent te verliezen, want de kans dat u het verliest is altijd aanwezig. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de investeringskeuzes die u maakt. De enige die hier verantwoordelijk voor is, bent u zelf.

CryptoSenior.nl doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie.
 
Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie. De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan CryptoSenior.nl. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van CryptoSenior.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Deze website kan links bevatten naar niet CryptoSenior.nl websites. CryptoSenior.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 
Door CryptoSenior.nl per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. CryptoSenior.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 
 
Naar whatsapp
1
Start whatsapp
CryptoSenior
Hallo, stel gerust uw vraag. Wij proberen 'm zo volledig mogelijk te beantwoorden.