KYC – Know Your Customer

KYC is een afkorting van het Engelse “Know Your Customer”. Het betekent “Ken uw klant”. De financiële  dienstverlener (meestal een exchange of broker) moet dit hanteren. De basis is wetgeving, namelijk  de Wwft? (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

 

Financiële instellingen

Dit betreft dus alle financiële instellingen en anderen met wie financiële transacties plaats vinden. Wij beperken ons tot cryptobedrijven, zoals exchanges en brokers. De klanten moeten zich kunnen identificeren. De cryptobedrijven willen en moeten weten wie hun klanten zijn.  Dit om hun eigen bedrijfsactiviteiten veilig en volgens de regels uit te voeren.
Aan deze wetgeving zitten twee kanten. Het beschermen van klanten aan de ene kant en aan de andere kant het voorkomen van financiële overtredingen, zoals o.a. fraude, oplichting, witwassen.

Zonder deze identiteitscontrole mag een cryptobedrijf niet met u handelen.

 

Uw gegevens

Het aanmelden op de website van een cryptobedrijf gaat ongeveer als volgt. Eerst meldt u zich aan met een emailadres en een zelfgekozen wachtwoord. U zal ter verificatie van uw emailadres een email ontvangen.

Hierna wordt u om een aantal persoonlijke gegevens gevraagd. Zoals uw naam, achternaam, geboortedatum, staatsburgerschap en uw geboorteplaats. Meestal wordt ook om uw telefoonnummer gevraagd. Dit vanwege urgente communicatie- en verificatiedoeleinden. Het telefoonnummer zal meestal via een SMS geverifieerd worden met een code die u op de website weer invult.

Tenslotte wordt u ook om uw bankrekening gevraagd. Dit moet een bankrekening van een Nederlandse bank zijn en deze rekening moet op uw naam staan. Ter verificatie wordt vaak gevraagd een heel klein bedrag over te maken naar de bankrekening van het cryptobedrijf. Vanwege deze controle duurt een eerste aankoop wat langer dan normaal. De eerste aankoop duurt soms 1 tot 24 uur. Alle volgende aankopen en verkopen duren veelal slechts enkele seconden tot enkele minuten.

Naar whatsapp
1
Start whatsapp
CryptoSenior
Hallo, stel gerust uw vraag. Wij proberen 'm zo volledig mogelijk te beantwoorden.